Zgłoszenie wynajmu mieszkania do Urzędu Skarbowego – niezbędne informacje

Najem mieszkania wiąże się z korzyściami, ale także w pewnym ryzykiem. Podstawą jest odpowiednia umowa, gwarantuje ona bezpieczeństwo obu stronom. Niemniej ważne są jednak kwestie rozliczenia dochodu z fiskusem. Warto wiedzieć jakie są aktualne przepisy regulujące najem mieszkań w Polsce. Wiedza ta pozwoli uniknąć wielu nieprzyjemności, zarówno prawnych jak i podatkowych.

Jakie formalności są konieczne przy wynajmie mieszkania

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT najem jest formą dochodu. W związku z tym osoby uzyskujące dochód z tytułu wynajmu mieszkania zobowiązane są do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. Podatnicy mają wątpliwości czy zapłata podatku to jedyny obowiązek związany z najmem mieszkań. Wynajmując mieszkanie właściciele zastanawiają się, czy konieczne jest zgłoszenie wynajmu mieszkania do Urzędu Skarbowego. Jakie formalności powinien spełnić właściciel mieszkania chcąc wynająć mieszkanie i kiedy zgłoszenie wynajmu mieszkania do Urzędu Skarbowego jest obligatoryjne?

W większości sytuacji zgłoszenie wynajmu mieszkania do Urzędu Skarbowego nie jest obowiązkiem właściciela mieszkania. Nie wspominają o tym ani przepisy regulujące zasady opodatkowania najmu ani przez przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące wynajmu nieruchomości. Jest jednak wyjątek, kiedy zgłoszenie takie jest konieczne, a uchybienie tego obowiązku wiąże się z konsekwencjami – to najem okazjonalny.

Zgłoszenie umowy najmu do Urzędu Skarbowego konieczne jest w przypadku najmu okazjonalnego. Niemniej warto pamiętać, że w przypadku każdej umowy najmu konieczne jest spełnienie takich obowiązków jak:

  • podpisanie umowy najmu zgodnej z przepisami Kodeksu Cywilnego, w przypadku umowy na czas dłuższy niż rok konieczna jest forma pisemna,
  • płacenie podatku dochodowego z tytułu wynajmu nieruchomości na zasadach wynikających z ustawy o PIT lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • przestrzeganie praw i obowiązków wynajmującego nieruchomość zgodnych z przepisami polskiego prawa.

Najem okazjonalny a zgłoszenie wynajmu mieszkania do Urzędu Skarbowego

Podobne obowiązki ma także właściciel mieszkania, który zdecydował się na najem okazjonalny. Niemniej, ta forma umowy wiąże się z kilkoma wymogami prawnymi i idącymi za nimi konsekwencjami. Większość kwestii związanych z najmem okazjonalnym uregulowana jest w w ustawie o ochronie praw lokatorów. To co wyróżnia umowę najmu okazjonalnego to oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązanie do opróżnienia i wydania lokalu używanego w terminie wskazanym w żądaniu złożonym przez właściciela. Aby umowa taka była wiążąca musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jest to zabezpieczenie dla właścicieli mieszkania, w przypadku lokatorów łamiących ustalenia umowy łatwiej wyegzekwować opuszczenie przez nich mieszkania.

W przypadku umowy najmu okazjonalnego, zgodnie z art. 19b ustawy o ochronie praw lokatorów konieczne jest także zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Warto podkreślić, że właściwym urzędem skarbowym w tym wypadku będzie urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela nieruchomości. Czas na zgłoszenie do Urzędu Skarbowego faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego to 14 dni od dnia zawarcia umowy. Kwestie związane z opodatkowaniem, a także z prawami i obowiązkami właściciela i najemcy są takie same w przypadku każdej umowy najmu nieruchomości.

Tekst powstał w oparciu o informacje ze strony poradnikprzedsiebiorcy.pl.

Add a Comment