Upadłość konsumencka w kilku krokach – co należy zrobić, by ją ogłosić?

ogloszenie padlosci konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest procesem pozwalającym na pozbycie się długów osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W Polsce upadłość konsumencką reguluje Prawo upadłościowe i naprawcze. Na czym polega tego rodzaju proces?

Przeanalizuj swoją sytuację finansową

Zanim rozważysz upadłość, dokładnie przeanalizuj swoją sytuację finansową. Przejrzyj swoje długi, aktywa, dochody i wydatki. Ustal, czy istnieją alternatywne rozwiązania, takie jak restrukturyzacja zadłużenia, skorzystanie z pożyczki konsolidacyjnej lub negocjacje z wierzycielami.

Skonsultuj się ze specjalistami

W celu uzyskania fachowego wsparcia należy zwrócić się o poradę do wykwalifikowanego prawnika, na przykład doradcy ds. upadłości. Gdy w niedługim czasie planowana jest upadłość konsumencka Katowice jest miastem, w którym można skorzystać z takiego wsparcia.

Mediacja z wierzycielem

Przed ogłoszeniem upadłości dłużnik musi przystąpić do mediacji z wierzycielami. Oznacza to obecność mediatora ułatwiającego negocjacje pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia. Nie jest to jednak obowiązkowa procedura.

Złożenie wniosku o upadłość:

W celu ogłoszenia upadłości dłużnik musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu. Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje o sytuacji finansowej, majątku i pasywach dłużnika. Dodatkowo wymagana jest opłata sądowa, ale można także uzyskać z niej zwolnienie.

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej konieczne jest spełnienie określonych wymogów, a dokładnie:

  • Ogłaszający upadłość musi być osobą fizyczną, która nie posiada założonej działalności gospodarczej,
  • Ogłaszający upadłość musi przez co najmniej 3 miesiące pozostawać w sytuacji niewypłacalności.

Decyzja sądu i ogłoszenie upadłości

Sąd rozpatruje wniosek o ogłoszenie upadłości i podejmuje decyzję. Jeżeli sąd uzna, że przesłanki ogłoszenia upadłości zostały spełnione, ogłasza upadłość. Sąd może wyznaczyć syndyka masy upadłościowej do nadzorowania postępowania.

Likwidacja aktywów

Syndyk masy upadłościowej może dokonać likwidacji majątku dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Wpływy rozdzielane są pomiędzy wierzycieli w oparciu o pierwszeństwo roszczeń.

Umorzenie długu

Po zakończeniu postępowania upadłościowego sąd może wydać postanowienie o umorzeniu pozostałych długów. W rezultacie dłużnik może zostać zwolniony z prawnego obowiązku spłaty niektórych długów. Niekiedy umorzenie długu możliwe jest całkowicie, gdy sytuacja dłużnika jest poważna.

Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.

ul. Glogera 4/4, 42-217 Częstochowa

Tel.: 883 615 777 / biuro@doboszkancelaria.pl

Add a Comment