Nowy wymiar rozwoju zrównoważonego budownictwa: Raport Roczny PLGBC 2020

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opublikowało Raport Roczny 2020. Ze względu na pandemię organizacja zmieniła charakter podejmowanych aktywności i wydarzeń. Nowe inicjatywy i pomysły na współpracę poszerzyły grono organizacji o kolejnych członków.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło Raport Roczny z działalności w 2020 r. Organizacja podsumowała wydarzenia i projekty realizowane we współpracy z członkami oraz partnerami w obszarze zrównoważonego budownictwa.

W 2020 r. odbyło się 50 konferencji i wydarzeń z partnerstwem PLGBC, o nowe firmy powiększyło się też  grono członków Stowarzyszenia.

To również udział w pięciu międzynarodowych projektach i praca sześciu grup roboczych PLGBC

W 2020 roku wprowadzono pierwszy polski wielokryterialny certyfikat dla budownictwa mieszkaniowego – ZIELONY DOM, opracowany przez PLGBC we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi, uwzględniający obowiązujące przepisy oraz dobre praktyki zrównoważonego budownictwa.

Kolejny rok PLGBC rozwijało propozycje konferencji, spotkań i warsztatów dla profesjonalistów z branży budownictwa i nieruchomości, tym razem w formie wydarzeń online, zwiększając przy tym dostępność dla zainteresowanych i wprowadzając nowe formy aktywności, jak podczas PLGBC Green Building Symposium czy webinarium PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem.

Nowy format przyjęła zaproponowana przez PLGBC Baza Budynków Certyfikowanych w Polsce. Łączy ona informacje o obiektach certyfikowanych we wszystkich obecnych w kraju systemach oceny budynków w podziale na branże office, logistics/industrial, retail, residential, hotel i school.

– Miniony rok postawił przed nami szereg nowych wyzwań, potraktowaliśmy je jak szanse, przenosząc znaczną część swojej aktywności do sieci. Zaktywizowaliśmy członków w ramach naszych projektów. Zaplanowaliśmy już kolejne aktywności. Wymieniamy się nową wiedzą i doświadczeniami w ramach  projektów międzynarodowych, wprowadzając dobre praktyki na polskim rynku. Dzięki synergii działań docieramy do kolejnych zainteresowanych firm i szerzymy ideę zrównoważonego budownictwa w Polsce – podsumowuje Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Add a Comment