TK Maxx wspiera dolnośląskie organizacje charytatywne

Fundacja TK Maxx i Homesense pomaga organizacjom charytatywnym z Wrocławia i okolic. Tegoroczne wsparcie finansowe trafiło do 8 podmiotów z tego regionu, m.in. do Dolnośląskiej Fundacji Ochrony Zdrowia, która działa na rzecz polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze i aparaturę diagnostyczną, jak również zapobiegania chorobom społecznym i pomocy przy rehabilitacji ich skutków. Wsparcie jest inicjatywą Alicji Aksamit, która jako pracownik TK Maxx w DH Renoma zgłosiła organizację do otrzymania pomocy w ramach działającego przy Fundacji TK Maxx i Homesense Funduszu o nazwie Community Fund.

Fundacja TK Maxx i Homesense od ponad 5 lat pomaga wybranym organizacjom charytatywnym w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a od 2019 roku działa również w Polsce. Zaangażowanie Fundacji TK Maxx jest możliwe dzięki pracownikom TK Maxx, którzy znając potrzeby regionalnych organizacji charytatywnych, zgłaszają wybrane organizacje do otrzymania pomocy w ramach Funduszu na rzecz społeczności lokalnych o nazwie Community Fund. W ramach tegorocznych działań wsparcie finansowe trafiło m.in. do Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia i było możliwe dzięki inicjatywie Alicji Aksamit, która od 8 lat pracuje we wrocławskim sklepie TK Maxx w DH Renoma.

– Od lat wspieram Kamila – jednego z podopiecznych Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia. To wspaniały chłopiec, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i ma problemy z chodzeniem. Wiem, na jakie wsparcie Fundacji Kamil mógł liczyć przez te wszystkie lata, dlatego zdecydowałam się zgłosić ją do programu Community Fund. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu Fundacji TK Maxx tegoroczna pomoc finansowa trafiła do podopiecznych Dolnośląskiej Fundacji Ochrony Zdrowia – mówi Alicja Aksamit.

Tegoroczna pomoc trafiła również do innych fundacji

TK Maxx od lat angażuje się w pomoc lokalnym społecznościom – od 2014 roku marka jest strategicznym partnerem programu Akademia Przyszłości Stowarzyszenia Wiosna, który pomaga dzieciom kształtować poczucie własnej wartości i rozwijać ich mocne strony, tak by mogły z sukcesem realizować swoje marzenia. TK Maxx wspiera również Polski Czerwony Krzyż w walce ze skutkami Covid-19, a także regularnie pomaga lokalnym organizacjom charytatywnym. Natomiast w ramach programu Community Fund w tym roku pomoc trafi do ponad 150 organizacji w całej Polsce, a łączna kwota przekazanego dofinansowania wyniesie 387 500 zł.

Add a Comment