Terapia coachingowa – dlaczego warto się na to zdecydować? Jakie narzędzia coachingowe stosuje się podczas terapii?

Terapia coachingowa to rodzaj warsztatów psychologicznych, który koncentruje się na pomaganiu ludziom w osiąganiu ich celów i poprawie ich życia. Na czym polega terapia coachingowa i jakie są narzędzia coachingowe?

Terapia coachingowa – jaki jest cel tego typu zajęć?

Terapia coachingowa to rodzaj psychoterapii, która koncentruje się na pomaganiu ludziom w osiąganiu ich celów i poprawie ich życia. Podczas sesji terapeuta współpracuje z klientem i dobiera narzędzia coachingowe, aby zidentyfikować obszary potrzeb i pomóc mu opracować plan rozwiązania tych problemów.

Terapia coachingowa może być korzystna dla osób, które chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu, ale nie są pewne, jak odpowiednio do tego podejść. Może być ona również pomocna dla osób, które zmagają się z określonym problemem lub wyzwaniem zawodowym itp.

Istnieje wiele korzyści z terapii coachingowej. Wyróżnia się między innymi takie zalety związane z uczestnictwem w tych zajęciach jak:

 • poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych,
 • zwiększona motywacja i pewność siebie,
 • lepsze umiejętności rozwiązywania problemów,
 • poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • lepsze samopoczucie i jakość życia.

Jakie są rodzaje terapii coachingowej?

Zasadniczo wyróżnia się wiele rodzajów terapii coachingowych, w tym na przykład podejście:

 • emocjonalne,
 • behawioralne.

Emocjonalna terapia coachingowa

Emocjonalna terapia coachingowa to sesja, która koncentruje się na pomocy klientowi w zrozumieniu i zarządzaniu emocjami w zdrowszy sposób. Narzędzia coachingowe są stosowane po to, aby pomóc ludziom, którzy zmagają się z lękiem, depresją lub innymi problemami ze zdrowiem psychicznym.

Behawioralna terapia coachingowa

Terapia coachingu behawioralnego koncentruje się na pomocy pacjentowi w celu zmiany przez jego codziennych zachowań. Jeśli narzędzia coachingowe zostaną odpowiednio wdrożone, może to przełożyć się pozytywnie na relacje pacjenta z najbliższym otoczeniem w rodzinie, gronie towarzyskim czy pracy.

Terapia coachingowa – jak wygląda cały ten proces?

Proces coachingu rozpoczyna się od spotkania coacha i klienta w celu omówienia celów terapii. Następnie coach (czasem określany również jako mentor lub trener) pomaga klientowi opracować plan osiągnięcia tych celów. Coach zapewni wsparcie i wskazówki, gdy klient będzie dążył do swoich celów. Proces coachingu jest zazwyczaj krótkotrwały, a klienci powinni być aktywnie zaangażowani we własne uzdrawianie.

Proces terapeutyczny jest główną częścią profesjonalnej terapii coachingowej. To właśnie wtedy coach i klient współpracują, aby zidentyfikować i zbadać emocje i zachowania, które powstrzymują klienta przed osiągnięciem jego celów. Proces terapeutyczny to podróż do odkrywania siebie, która czasami może być trudna. Jednak przy wsparciu coacha klienci mogą nauczyć się rozumieć swoje emocje i zarządzać nimi, wyznaczać zdrowe granice i dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu.

Narzędzia coachingowe

Narzędzia coachingowe to techniki lub metody, których trener personalny może użyć, aby pomóc swoim klientom osiągnąć pożądane rezultaty. Dostępnych jest wiele różnych narzędzi coachingowych, a najlepszy coach będzie wiedział, jak wybrać i zastosować najbardziej odpowiednie dla każdego indywidualnego klienta. Niektóre popularne narzędzia coachingowe obejmują:

 • wyznaczanie celów według metodyki SMART,
 • planowanie działań
 • burza mózgów (brain storm),
 • odgrywanie ról i projekcja zachowań.

Add a Comment