Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu imprez masowych?

Wbrew powszechnie krążącej opinii, nie każda impreza masowa musi być ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. To czy przepisy narzucą na organizatora konieczność ubezpieczenia organizowanego wydarzenia, zależne jest do wielu czynników. Niezależnie jednak o tego, czy jest ono obowiązkowe, czy też nie, zawsze warto zastanowić się nad zasadnością jego zakupu.

Kiedy impreza jest masowa?

Obowiązek wykupienia przez organizator polisy OC obowiązuje w przypadku imprez, które:

  • są płatne,
  • ich charakter jest sportowy lub artystyczno – rozrywkowy,
  • organizowane są na stadionach lub innych miejscach poza wnętrzem budynków.

Jeżeli organizowana impreza nie spełnia żadnego z wyżej wymienionych kryteriów, wówczas nie może być uznawana na imprezę masową.

Ubezpieczenie imprezy masowej a przepisy prawa

Zgodnie z przepisami wszystkie osoby prawne, fizyczne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, decydując się na organizację imprezy masowej, muszą zgodnie z przepisami wykupić stosowną polisę OC. Zobowiązanie to zostało zawarte między innymi w 53 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. zamieszczone zostały wytyczne dotyczące zakresu przedmiotowego ubezpieczenia oraz jego minimalne sumy gwarancyjne.

Jaki jest zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC będzie szczególnie istotne, gdy w czasie trwania imprezy z winy organizatora uczestnicy imprezy poniosą szkodę. Wówczas koszty jej zaistnienia będą całkowicie pokryte z obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej. To bardzo dobre zabezpieczenie nie tylko dla uczestników, ale również organizatorów, którzy nie będą musieli opłacać roszczeń z własnych środków finansowych.

Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych organizatora imprezy zależna jest przede wszystkim od typu wydarzenia, miejsca jego organizacji oraz ilości uczestników. Istotne w ustalaniu wysokości sum gwarancyjnych jest również to, czy impreza określana jest jako wydarzenie o podwyższonym ryzyku.

Więcej informacji związanych z ubezpieczeniem imprez masowych warto zdobywać bezpośrednio u ubezpieczyciela, między innymi Ama Consulting – https://amaconsulting.pl/.

Jeżeli zdarzy się, że po przedstawieniu oferty obowiązkowa suma gwarancyjna nie jest współmierna ze skalą organizowanego przedsięwzięcia, organizatorzy mogą dodatkowo wykupić ubezpieczenie nadwyżkowe, będące najlepszym zabezpieczeniem na nieprzewidziane sytuacje, zabezpieczając nie tylko interesy organizatora, ale także i uczestników imprezy.

Add a Comment