Brak standaryzacji w weryfikacji informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju

Globalne badanie porównawcze przeprowadzone przez IFAC oraz AICPA & CIMA wskazuje na istotne różnice pomiędzy jurysdykcjami.

Globalne praktyki dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju i atestacji ujawnianych informacji – w tym powszechność i poziom atestacji oraz standardy i rodzaj podmiotu weryfikującego informacje – różnią się istotnie w zależności od jurysdykcji – dowodzi nowy raport International Federation of Accountants (IFAC) oraz Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA) The State of Play in Sustainability Assurance.

Przeprowadzone badanie jest przełomowym na skalę globalną porównaniem, które dostarcza kompleksowej, aktualnej wiedzy nt. stanu raportowania zrównoważonego rozwoju i związanej z nim atestacji. Co więcej, analiza opatrzona jest danymi obrazującymi, jak i gdzie raportowane są informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz jak odnosi się to do praktyk związanych z ich weryfikacją.

Jak wynika z badania

  • 91 proc. analizowanych firm ujawnia pewien poziom informacji dot. zrównoważonego rozwoju;
  • 51 proc. firm, które ujawniają informacje dot. zrównoważonego rozwoju, zapewnia pewien poziom ich atestacji;
  • 63 proc. z tego typu usług atestacyjnych wykonały firmy audytorskie lub powiązane z audytem.

Ponieważ dążenie do stworzenia globalnych standardów i ram sprawozdawczości niefinansowej wciąż trwa, inwestorzy, organy regulacyjne i decydenci kierują swoją uwagę na ważną rolę, jaką w promowaniu wysokiej jakości sprawozdawczości pełni atestacja. Wraz z rosnącym znaczeniem informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, ich niska jakość stanowi coraz większe ryzyko dla ochrony inwestorów i stabilności finansowej.

– Globalna społeczność musi rozważyć wiele złożonych kwestii – czy raportowanie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju powinno być wymagane? Jeśli tak, czy ich atestacja powinna być wymagana i przez jakiego typu podmioty powinna być wykonywana? Mając nową wiedzę, IFAC – wraz z naszymi organizacjami członkowskimi i innymi globalnymi interesariuszami – inicjuje dyskusję opartą na twardych danych, aby przyspieszyć tempo globalnej debaty i pomóc wytyczać drogę dla dobra interesu publicznego – powiedział Kevin Dancy, CEO, IFAC. – Będziemy kontynuować nasze zaangażowanie w tej przestrzeni w miarę zmian zachodzących w kwestiach raportowania i atestacji – dodał.

– Firmy ujawniające informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, które podlegają atestacji, mają szansę wzbudzić większe zaufanie i wiarygodność w tej kwestii. Zaangażowanie profesjonalistów lub podmiotów uprawnionych do weryfikacji takich informacji* – jako ekspertów posiadających odpowiedni zestaw umiejętności zawodowych, kwalifikacji i doświadczenia oraz podlegających wymogom niezależności i standardom etycznym – może skutkować naprawdę wartościową sprawozdawczością i być dowodem przejrzystości – powiedziała Susan S. Coffey CPA, CGMA, CEO, Public Accounting, Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA). – Aktualnie tylko około połowa firm uwzględnionych w naszym badaniu ujawnia informacje w zakresie ESG, które podlegają jakiejkolwiek atestacji – dodała.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie IFAC.

Add a Comment