BGK udziela gwarancji dla limitów faktoringowych

Program gwarancji spłaty limitów faktoringowych oferowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego to mało znany przez przedsiębiorców a jednocześnie bardzo użyteczny środek pomocowy oferowany w ramach tarcz antykryzysowych. Gwarancje o łącznej wartości 11,5 miliarda złotych są udzielane z Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Dystrybucją gwarancji zajmują się banki i firmy faktoringowe.

Potencjalni beneficjenci powinni się spieszyć, gdyż według aktualnych założeń program kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku. W założeniu ma się on przyczynić do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw w czasie kryzysu. Co istotne i dotychczas niepraktykowane przez BGK, z gwarancji mogą skorzystać również małe i średnie przedsiębiorstwa.

Gwarancją może być objęte maksymalnie 80% należności a okres gwarancji nie może przekraczać 2 lat. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln złotych a maksymalna kwota limitu faktoringowego to 250 mln złotych.

Zaletą programu jest nie tylko poprawa płynności i wiarygodności finansowej beneficjentów

Jest nią również możliwość uzyskania gwarancji od faktora i BGK na bardzo korzystnych warunkach. Dla małych i średnich przedsiębiorstw obowiązuje preferencyjna stawka prowizyjna na poziomie 0,25% dla okresu limitu obowiązywania gwarancji nie przekraczającego 1 roku. W przypadku okresu od 1 do 2 lat, prowizja wynosi 0,55%. Warunkiem uzyskania limitu jest dobra sytuacja finansowa przedsiębiorcy przed 31 grudnia 2019 roku oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec ZUS i faktora.

Według danych Polskiego Związku Faktorów, rynek faktoringowy w Polsce rośnie mimo epidemii. W 2019 roku jego wartość wyniosła prawie 320 miliardów złotych. Korzystanie z usług faktoringowych jest najbardziej popularne wśród klientów z branży handlowej, transportowej i przemysłowej. Tylko firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów obsługują rocznie ponad 18 tysięcy firm i ponad 12,7 miliona faktur.

Warte podkreślenia jest, że faktoring w Polsce rozwija się mimo wielu wyzwań związanych z koniecznością dostosowania się do wdrażanych nowych regulacji. Chodzi między innymi o podzieloną płatność, białą listę podatników VAT czy nowe uregulowania dotyczące terminów płatności. Niewykluczone, że to właśnie zmiany w prawie powodują wzrost zapotrzebowania przedsiębiorstw na krótkoterminowe finansowanie i tym samym wzrost popytu na usługi faktoringowe. Trudna sytuacja makroekonomiczna zwiększa też zapotrzebowanie na faktoring pełny, w którym firma faktoringowa ponosi ryzyko niewypłacalności płatnika. Taki model faktoringu jest szczególnie użyteczny w transakcjach eksportowych. Firma faktoringowa pełni wtedy rolę wywiadowni gospodarczej. Oznacza to, że faktoring to nie tylko sposób na wcześniejsze otrzymanie należności. Jest on również narzędziem ułatwiającym wzrost przedsiębiorstwa dzięki redukcji ryzyka związanego z rozwojem działalności sprzedażowej.

Przedsiębiorcy i branża faktoringowa oczekują przedłużenia programu finansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rok 2021, póki co jednak nie ma jeszcze takiej decyzji.

Add a Comment