Alior Bank nawiązał współpracę z Narodowym Centrum Krwi

Alior Bank podpisał porozumienie o współpracy z Narodowym Centrum Krwi, w ramach którego utworzone zostało Koło Honorowych Dawców Krwi. W ten sposób pracownicy banku będą wspomagać ratowanie ludzkiego życia. Jest to odpowiedź na potrzeby publicznej służby krwi – w Polsce średnio 1 na 10 hospitalizowanych pacjentów wymaga leczenia krwią, a regularnymi krwiodawcami jest zaledwie 1,5 proc. populacji. Wraz z przyjściem pandemii w 2020 roku odnotowano spadek liczby dawców względem 2019 roku o ponad 7 proc. Powrót do poziomu sprzed COVID-19 będzie możliwy dzięki większej mobilizacji społecznej.

Alior Bank i Narodowe Centrum Krwi 30 czerwca 2021 roku podpisały porozumienie o współpracy

W wyniku nawiązanej współpracy w ramach struktur Alior Banku utworzone zostało Koło Honorowych Dawców Krwi, które obecnie zrzesza 87 pracowników banku. Będą oni oddawać krew w placówkach krwiodawstwa w całej Polsce. Ponadto od 10 maja 2021 r. do 1 września 2023 r. w 23 Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce, w Oddziałach Terenowych oraz podczas mobilnych akcji pobierania krwi będzie prowadzona ogólnopolska zbiórka krwi i jej składników w tym osocza od ozdrowieńców na hasło „Alior Bank ratuje życie”.

– Mimo wielu badań medycznych, krew można pozyskać wyłącznie od człowieka. Od Honorowych Dawców pobiera się jednorazowo 450 ml, które mogą uratować życie aż trzech osób. Ponieważ potrzeby w zakresie honorowego krwiodawstwa nieustannie się zwiększają, podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Narodowym Centrum Krwi, a także stworzyliśmy Koło Krwiodawców. Chcemy w ten sposób zachęcić naszych pracowników do inicjatywy niesienia pomocy, która może uratować czyjeś życie – mówi Iwona Duda, prezes Alior Banku.

W Polsce, w 2020 roku pobrano ponad 1,2 mln donacji krwi i jej składników od ponad 570 tys. Honorowych Dawców Krwi. W 2020 r. zaobserwowano spadek ogólnej liczby donacji i dawców w stosunku do 2019 roku. Jednym z istotnych czynników, które miały wpływ na tendencję spadkową liczby dawców oraz liczby pobranych donacji, była sytuacja spowodowana wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem. Dodatkowo, odczuwalne są również postępujące zmiany demograficzne, szczególnie zjawisko starzenia się społeczeństwa. Proces starzenia się społeczeństwa wpływa na spadek liczby donacji krwi na skutek zmniejszenia się liczby osób zdolnych do oddania krwi, ze względu na przekroczenie górnej granicy wieku dopuszczalnego dla krwiodawcy.

– Przed nami wakacje, które są najtrudniejszym czasem dla publicznej służby krwi, dlatego konieczna jest pełna mobilizacja społeczeństwa. Cieszę się, że Alior Bank dostrzega potrzebę wsparcia działań z zakresu honorowego krwiodawstwa. Promuje, zachęca i umożliwia pracownikom oddawanie krwi. Jest to dowód wysokiej odpowiedzialności w biznesie i świadomości pracodawcy jak ważne jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. W Polsce każdego roku przeprowadza się około 1,6 mln transfuzji możliwe jest to tylko dzięki pomocy i zaangażowaniu Honorowych Dawców Krwi – powiedziała dr n. o zdr. inż. Małgorzata Lorek, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

W Polsce krew i jej składniki można oddawać w 23 Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w Oddziałach Terenowych oraz podczas mobilnych akcji krwiodawstwa. Oddawanie krwi było i jest całkowicie bezpieczne. Również zaszczepione osoby, które odczekają odpowiedni czas, mogą zostać dawcami. W przypadku szczepionki Pfizer/BioNTech i Moderna wystarczy, że minie 48 godzin, a po zaszczepieniu preparatem AstraZeneca i Johnson&Johnson konieczne jest odczekanie 14 dni.

Krew i jej składniki mogą oddawać osoby pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii) oraz nie były leczone krwią i jej składnikami. Szczegółowy wywiad prowadzony przed pobraniem krwi wyklucza osoby, które nie mogą oddawać krwi.

Jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi

Samo pobranie trwa zwykle ok. 10 minut. Należy do tego doliczyć czas konieczny na wypełnienie ankiety, rejestrację, badania i wywiad lekarski – w sumie ok. 40-60 minut. W ciągu roku kobiety mogą oddawać krew metodą konwencjonalną nie częściej niż cztery razy (450 ml), a mężczyźni – maksymalnie sześć (450 ml).

W dniu oddania krwi trzeba być wyspanym i wypoczętym, zdrowym, to znaczy nie mieć objawów przeziębienia, nie przyjmować aktualnie żadnych leków (zasada ta nie dotyczy środków antykoncepcyjnych). Przed przyjściem do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa należy zjeść lekkostrawny posiłek, wypić ok. 2 l płynów (w ciągu 24 godzin przed pobraniem) i wziąć ze sobą dokument ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy także ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

Add a Comment