Kolejny rekordowy kwartał BOWIM S.A. Ponad 100,0 mln zł zysku netto w I półroczu

Bowim S.A., jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, odnotował w ubiegłym półroczu najwyższe w swojej historii kwartalne wyniki finansowe. Zgodnie z opublikowanymi wstępnymi danymi Spółka osiągnęła w I półroczu br. blisko 104,0 mln zł jednostkowego zysku netto, co stanowi wzrost o ponad 4 760 procent w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Spółka osiągnęła również przychody z działalności operacyjnej na poziomie 1025,8 mln zł, a także zyskiem operacyjnym na poziomie 141,3 mln zł. Rekordowa rentowność jest wynikiem efektywnego wykorzystania wzrostu cen wyrobów stalowych, który był kontynuowany w I półroczu br.

Pozytywne wyniki finansowe Spółki są efektem niespotykanego dotąd w swojej dynamice wzrostowego trendu cen wyrobów stalowych. Został on zapoczątkowany od połowy IV kwartału ubiegłego roku oraz był kontynuowany również w I połowie tego roku. Połączenie  konsekwentnie realizowanej ekspansji produktowej oraz zwiększanie udziału w rynku pozytywnie wpłynęło na osiągnięte wyniki.

– Ubiegły kwartał był okresem bardzo dobrym nie tylko dla naszej spółki, ale również dla całej branży stalowej. Ceny wyrobów stalowych konsekwentnie kontynuowały wzrosty, dzięki czemu mogliśmy notować rekordowe wyniki – komentuje Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu Bowim S.A. – Niewątpliwie sytuacja na rynku w kolejnych miesiącach będzie trudna do przewidzenia. Obecnie ceny wyrobów stalowych się ustabilizowały, a popyt na nie jest adekwatny do okresu kalendarzowego czyli wakacyjny. Prowadzona przez nas polityka zakupowa powinna utrzymać notowane wyniki na satysfakcjonującym poziomie, dzięki czemu cały 2021 rok również powinien być rekordowy pod tym kątem – dodaje.

Proces podsumowywania wyników skonsolidowanych Grupy Bowim jeszcze trwa, ale z dużym prawdopodobieństwem można założyć iż nie będą ona znacząco odbiegały od wyników spółki dominującej

– Ponadprzeciętne wyniki wiążą się również z istotnym wpływem gotówki na konto Spółki, którą zamierzamy wykorzystać na kontynuację naszej Strategii Rozwoju. Z pewnością będą one odgrywały kluczową rolę przy opracowywaniu założeń zaktualizowanej strategii na kolejne lata. Jestem również przekonany, że wpłyną one korzystnie na naszą politykę dywidendową  – informuje Jacek Rożek.

Ze względu na wybuch pandemii choroby COVID-19, a co za tym idzie trudną do przewidzenia sytuację międzynarodową, Zarząd Grupy BOWIM podjął decyzję o przedłużeniu okresu realizacji strategii do 31 grudnia 2021 roku.

Add a Comment