Ekologia napędza rynek membran hydroizolacyjnych

Wartość globalnego rynku membran hydroizolacyjnych w roku 2020 wyniosła 21,1 mld USD, podała amerykańska firma konsultingowa Grand View Research [1]. Równocześnie szacuje ona, iż do 2028 roku poziom ten wzrośnie do 34,6 mld USD. Kluczowymi czynnikami napędzającymi wzrost rynku będą rosnąca skala inwestycji w infrastrukturę budowlaną uwzględniającą aspekt proekologiczny i dojrzewająca wśród konsumentów świadomość zalet membran hydroizolacyjnych, wskazuje Mariusz Długosz, przedstawiciel Dorken Delta.

Szacuje się, że wartość globalnego rynku membran hydroizolacyjnych w 2021 roku zwiększy się o kolejny miliard dolarów i osiągnie poziom 22,1 mld USD. Oznacza to wzrost o 4,7 proc. r/r. Niemniej, analitycy szacują, że do 2028 roku rynek będzie rósł w średnim rocznym tempie wynoszącym 6,4 proc. W przeciągu 8 lat wartość rynku wzrośnie o 64 proc.

Największym segmentem dla zastosowań membran hydroizolacyjnych w 2020 r. były dachy z 31 proc. udziałem w rynku. Na drugim miejscu znalazła się kategoria szeroko pojętych konstrukcji budowlanych, gdzie zastosowanie membran hydroizolacyjnych wynika z konieczności poprawy trwałości budynku oraz ochrony przez promieniami UV i warunkami atmosferycznymi. Na trzecim, membrany dedykowane podłogom kuchennym, łazienkom i pomieszczeniom mokrym. W dalszej kolejności są to składowiska odpadów, tunele i na końcu ściany.

Przeciwdziałanie anomaliom pogodowym

Globalny rynek membran hydroizolacyjnych będzie rósł ze względu na ich coraz częstsze stosowanie w konstrukcjach dachowych, pomieszczeniach mokrych, oczyszczalniach wody i ścieków, budowie ścian fundamentowych i oporowych. Według raportu Grand View Research anomalie pogodowe, takie jak częstsze występowanie ulewnych deszczy, będą w ciągu najbliższych 7 lat nakręcać segment pokryć dachowych. Równocześnie, polityka klimatyczna rządów narzuci inwestorom budowlanym uwzględnianie w swych projektach rozwiązań proekologicznych. W tym sensie, integralną częścią zrównoważonego budownictwa stają się np. zielone dachy, gdzie zastosowane wodoszczelne, odporne na gnicie i korzenie membrany hydroizolacyjne idealnie nadają się do zastosowań dachowych.

– Zielone dachy to stale zyskująca na znaczeniu kategoria zastosowań dla naszych membran, co w naturalny sposób jest konsekwencją obowiązujących przepisów kładących nacisk na energooszczędność budynków. Konstrukcje tego typu zapobiegają utracie ciepła z budynku oraz pozwalają na uzyskanie wysokiego wskaźnika retencji wody, umożliwiając zatrzymanie nawet do 80 proc. rocznej ilości opadów. Równocześnie, pokryty roślinnością dach niweluje efekt tzw. „wysp ciepła” oraz filtruje powietrze ze szkodliwych substancji i mikropyłu. Korzyści z budowy zielonego dachu są tak oczywiste, że wiele samorządów zaczęło wprowadzać ulgi podatkowe dla właścicieli stosujących takie rozwiązanie – mówi Mariusz Długosz, przedstawiciel Dorken Delta.

Rosnąca świadomość zalet

Popyt na membrany hydroizolacyjne będzie kształtować także rosnąca świadomość konsumentów dotycząca ich zalet i przewagi nad tradycyjnymi rozwiązaniami. Mowa tu przede wszystkim o długoterminowej opłacalności inwestycji, co chociażby w przypadku zastosowania membran w poszyciu dachowym oznacza wydłużoną żywotność dachu i zwiększoną odporność termiczną.

– Świadomość klienta, jak również jego wiedza na temat właściwości materiałów budowlanych zwiększyła się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Doświadczenie oraz wszechobecny dostęp do wiedzy sprawia, że inwestor sprawdzi, wypyta, porówna dostępne materiały. Na koniec skalkuluje, co mu się bardziej opłaca w perspektywie długoterminowej – wyjaśnia Mariusz Długosz, ekspert Dorken Delta.

Podsumowując, rynek membran hydroizolacyjnych to jeden z najprężniej rozwijających się sektorów budownictwa. Popyt w tym segmencie napędzają m.in. zmiany klimatu i konieczność stosowania zabezpieczeń budowlanych chroniących konstrukcje przez wilgocią. Z drugiej strony wpływa na niego, rosnąca świadomość korzyści, takich jak długoterminowa opłacalność i ograniczanie ryzyka, związanych z zastosowaniem membran hydroizolacyjnych, względem tradycyjnych rozwiązań.

Add a Comment