Duża aktywność deweloperów skutkuje rekordowym poziomem powierzchni w budowie

Na zakończenie pierwszej połowy 2021 r. wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce osiągnął poziom 2 mld EUR (60 transakcji), z czego ponad 40% (900 mln EUR), stanowiły zmiany właścicielskie w sektorze przemysłowo-logistycznym.

Wśród największych transakcji w analizowanym okresie znalazły się sprzedaż portfela AEW, w którym znalazło się pięć nieruchomości o łącznej powierzchni 166 000 mkw. zlokalizowanych na Górnym Śląsku, w Poznaniu i Łodzi. Nowym właścicielem parków magazynowych zostały REINO Capital & IO Asset Management w imieniu Grosvenor Group. Drugie miejsce zajmuje przejęcie przez poufnego nabywcę nieruchomości w Warszawie i Wrocławiu, których właścicielem była firma Panattoni. Podium domyka transakcja z I kw. 2021., w której to Savills Investment Management zakupił od Tritax EuroBox, Castorama BTS Stryków o powierzchni 101 500 mkw.

Na uwagę zasługują także zmiany właścicieli obiektów w segmencie logistyki miejskiej

Aktywnym graczem okazał się deweloper 7R, który sprzedał swoją inwestycję w Tczewie (39 000 mkw. plus ok. 10 000 mkw. do wybudowania) kanadyjskiemu funduszowi inwestycyjnemu BentallGreenOak, a także pozbył się praw do 7R City Flex Sosnowiec i 7R Siemianowice Śląskie o powierzchni 22 500 na rzecz paneuropejskiego podmiotu inwestycyjnego M7 Real Estate. Duże zainteresowanie nieruchomościami logistycznymi powoduje kompresję stóp kapitalizacji, co skutkuje wycenami na poziomie 5,3-5,5% w ujęciu netto za obiekty prime typu big box, z kolei za magazyny miejskie należy spodziewać się ok. 4,75%.

– Głównym czynnikiem determinującymi dobre nastroje inwestorów i duże zainteresowanie sektorem przemysłowo-logistycznym jest przede wszystkim wolumen transakcji najmu z udziałem najemców reprezentujących e-commerce, który utrzymuje popyt na wysokim poziomie. Co warte zauważenia w pierwszej połowie br. rynek inwestycyjny w sektorze logistycznym zdominowały nieruchomości typu prime odpowiadające za ok. 80% całkowitego wolumenu. Symptomatyczne jest również to, że wraz z rozwojem e-commerce wśród inwestorów rośnie apetyt na mniejsze obiekty z segmentu logistyki miejskiej. Trend ten był zwłaszcza widoczny w II kw. 2021 r. Niemniej, tego, co najciekawsze spodziewamy się na zakończenie roku, kiedy to rozpoczęte jeszcze pod koniec ubiegłego lub na początku br. transakcje powinny zostać sfinalizowane – analizuje Renata Osiecka, Partner Zarządzająca, AXI IMMO.

Na zakończenie czerwca br. deweloperzy dostarczyli 1,1 mln mkw. (-2% r/r) nowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej, przez co całkowite zasoby polskiego rynku nieruchomości przemysłowych osiągnęły poziom 21,7 mln mkw. (+11% r/r). Z kolei wg. zapowiedzi deweloperów na koniec I poł. 2021 r. w budowie znajdowało się 3,4 mln mkw. (+96% r/r), co jest najlepszym wynikiem w historii rynku. Klasyfikację największych parków magazynowych o powierzchni powyżej 100 000 mkw. otwiera Panattoni BTS Amazon w Świebodzinie (203 500 mkw.), przed Panattoni CEL HUB – BTO Media Expert w Łodzi (158 000 mkw.) Hillwood Rokitno w regionie Polski Zachodniej (112 500 mkw.), Panattoni Poznań X – BTS DHL (108 000 mkw.) i Hillwood Bydgoszcz (102 000 mkw.).

Na koniec I poł. 2021 r. udział modelu spekulacyjnego w nowej podaży wynosił 29%

Na koniec czerwca 2021 r. wskaźnik powierzchni niewynajętej spadł do poziomu 5,4% (-1,3 p. proc. r/r), przy czym to region Górnego Śląska charakteryzuje się najwyższym poziomem pustostanów (8,7%), natomiast po drugiej stronie osi znajduje się w Polska Zachodnia (1,2%).

– Szybka absorpcja powierzchni i brak stabilizacji w kosztach materiałów budowlanych wpływaj na ograniczenia zachęt ofertowych dla najemców ze strony deweloperów na rynkach o najniższej dostępności w projektach z rynku pierwotnego. Póki co, duży popyt nie wpływa znacząco na wzrost średniej wysokości stawek czynszów, które w ostatnich 6 miesiącach pozostały na stabilnym poziomie. Niemniej spodziewamy się, że część właścicieli nieruchomości przy niskim poziomie pustostanów może zdecydować się na korektę i podwyżkę stawek wyjściowych – mówi Anna Głowacz, Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Magazynowych.

Aktywność najemców w pierwszej połowie 2021 r. zakończył się wynikiem 3,3 mln mkw. (+40% r/r) wynajętej powierzchni w ramach długoterminowych umów. Z kolei popyt netto nieuwzględniający przedłużenia na koniec czerwca br. wyniósł 2,5 mln mkw. (+40% r/r), w porównaniu do 1,8 mln mkw. rok wcześniej. W całkowitym wolumenie najmu wśród 15 największych transakcji w analizowanym okresie aż 11 dotyczyło powierzchni przeznaczonej w zupełności lub w dużej części do obsługi handlu e-commerce. Największą podpisaną umową jest najem przez DHL budynku Panattoni BTS w Poznaniu (109 000 mkw.), następnie internetowy sklep z meblami zdecydował się na zajęcie 82 300 mkw. w P3 Poznań II, a podium domyka globalny gracz e-commerce, który podpisał umowę najmu w budynku Panattoni BTS Gorzyczki (Górny Śląsk) o powierzchni 82 200 mkw.

W strukturze popytu najaktywniejszymi grupami najemców w okresie pomiędzy styczniem 2020 r. a czerwcem 2021 r. byli logistycy (30%), e-commerce (23%) tradycyjny handel (22%), produkcja (8,4%) i budownictwo/wyposażenie wnętrz (5,5%).

– Na polskim rynku magazynowym obserwujemy kontynuację silnego trendu związanego z szybkim rozwojem handlu w internecie, który uczestniczy już w 23% zawieranych umów najmu, przy czym transakcje te dotyczą zarówno powierzchni wynajmowanej bezpośrednio przez sklepy internetowe, jak i przez obsługujące je firmy logistyczne. Niemniej pod względem wynajętej powierzchni w ujęciu największych rynków logistycznych liderem na koniec I poł. 2021 r. pozostaje Poznań z wynikiem 650 tys. mkw., który wyprzedza Górny Śląsk – 552 tys. mkw. i Warszawę – 546 tys. mkw. – komentuje Anna Głowacz.

– Dobre wyniki makro i mikro ekonomiczne polskiej gospodarki będą wpływać na wzrost zawieranych transakcji najmu, przy czym możemy spodziewać się, że to sprzedaż towarów i produkcja przemysłowa będą główną siłą napędową popytu na nieruchomości przemysłowe. W konsekwencji poziom powierzchni dostępnej do wynajęcia od ręki będzie spadać, co pozwoli deweloperom w drugiej połowie roku na rozpoczęcie wielu nowych inwestycji, w tym projektów spekulacyjnych na najbardziej dojrzałych rynkach. Z dużym zainteresowaniem należy obserwować ewentualne zmiany wysokości w cenach materiałów, które mogą zwiastować presję czynszową i podwyższenie kosztów budowy nowych obiektów – podsumowuje Renata Osiecka.

Add a Comment