Czym są artykuły BHP?

Artykuły BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) to wszelkiego rodzaju produkty i urządzenia, które mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, ochronę zdrowia oraz życia pracowników w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych. Wykorzystanie artykułów BHP jest obowiązkowe zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, a ich dobór zależy od rodzaju wykonywanej pracy oraz specyfiki środowiska pracy. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tematyce artykułów BHP oraz zapoznamy z najważniejszymi kategoriami i rodzajami tych produktów.

Przepisy prawne dotyczące artykułów BHP

Kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy jest regulowana przez liczne przepisy prawa, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. W Polsce głównymi dokumentami określającymi zasady BHP są Ustawa o Pracownikach, Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na poziomie unijnym natomiast należy wspomnieć o dyrektywach UE, które mają wpływ na kształtowanie prawa krajowego w tym zakresie.

Kategorie artykułów BHP

Artykuły BHP możemy podzielić na kilka głównych kategorii związanych z ochroną poszczególnych części ciała oraz środowiska pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

1. Ochrona głowy – do tej kategorii zaliczamy m.in. kaski ochronne, okulary przeciwsłoneczne, maski przeciwpyłowe, osłony twarzy czy też czepki higieniczne. Wszystkie te produkty mają za zadanie zabezpieczyć głowę oraz twarz pracownika przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak uderzenia, pył czy promieniowanie UV.

2. Ochrona słuchu – w tej grupie znajdziemy przede wszystkim zatyczki do uszu oraz nauszniki ochronne. Mają one na celu minimalizowanie hałasu, który może prowadzić do uszkodzeń słuchu lub ogólnego pogorszenia samopoczucia pracownika.

3. Ochrona dróg oddechowych – do tej kategorii należą maseczki ochronne, półmaski filtrujące oraz maski pełnotwarzowe. Ich zadaniem jest ochrona układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami chemicznymi, pyłami czy drobnoustrojami.

4. Ochrona rąk – artykuły BHP z tej grupy obejmują różnorodne rodzaje rękawic ochronnych, takie jak rękawice robocze, antypoślizgowe, antycięciowe czy antywibracyjne. Rękawice te mają za zadanie chronić dłonie przed urazami mechanicznymi, termicznymi oraz chemicznymi. Jedną zfirm, która oferuje artykuły BHP, jest Gardia.

Add a Comment