Cherrypick Games zanotowała 688 tys. zł zysku netto w II kwartale br.

Cherrypick Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier mobilnych, osiągnął w drugim kwartale 2021 roku zysk netto na poziomie 688 tys. zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły  267 tys. zł. W pierwszej połowie roku spółka pracowała m.in. na odzyskaniem należności od Kuu Hubb Oy, których łączna wartość stanowi 8,8 mln zł. Do tej pory na konto Cherrypick Game wpłynęło 4,4 mln zł, w tym 1,1 mln zł w 2021 roku. Ostateczny termin spłaty całości należności upływa z końcem sierpnia br.

– Wpływ na wynik osiągnięty w II kwartale br. miała spłata kolejnej części należności od Kuu Hubb Oy, w kwocie 1,1 mln zł, wynikająca z ugody dotyczącej rozliczeń za sprzedaż naszej gry My Hospital. Trwający od 2018 roku proces odzyskiwania należności w znaczącym zakresie utrudnia nam bieżące działania operacyjne. W celu zminimalizowania ryzyka ograniczyliśmy wydatki na prace marketingowe i z zakresu badawczo-rozwojowego – mówi Marcin Kwaśnica, prezes zarządu Cherrypick Games.

Cherrypick Games monitoruje sytuację Kuu Hubb Oy i liczy na spłatę pozostałej części zaległości.

Jednocześnie przygotowuje różne scenariusze, uzależnione od rozwoju sytuacji

Spółka, poza segmentem mobilnych gier casualowych, docelowo chce koncentrować się na tworzeniu gier w wersji e-sportowej. W tym celu nawiązano współpracę z amerykańskim wydawcą Skillz Inc. Dalszy przebieg prac nad grami będącymi w przygotowaniu uzależniony jest jednak od przebiegu procesu odzyskiwania należności od KuuHubb.

W zakresie produkcji casualowych kluczowym partnerem Cherrypick Games jest Huuuge Games, z którym spółka ma umowę na wydanie autorskiej wersji pasjansa Solitaire: Adventure Journey.

Firma kontynuuje współpracę z amerykańską firmą Skillz w zakresie tworzenia gier mobilnych w wersji e-sportowej.

– Zakładamy różne ewentualności. Jednym z głównych założeń rozwoju Cherrypick Games jest dywersyfikacja źródeł przychodów, które będą pochodzić z dwóch kluczowych dla nas segmentów sprzedaży – mobilnych gier e-sportowych oraz free2play. Do czasu wyjaśnienia kwestii płatności od KuuHubb, wstrzymujemy się z podejmowaniem decyzji w strategicznych obszarach działalności spółki – podsumowuje Marcin Kwaśnica.

Add a Comment